De hulp van de Non-foodbank Delft is bedoeld voor:

  1. Cliënten van de Voedselbank. Bent u cliënt van de Voedselbank, dan u kunt u zich melden bij de Non-foodbank door middel van het invullen van een Non-foodbank briefje dat te verkrijgen is bij de voedselbank.
  2. Mensen die door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties naar ons worden doorverwezen waarvan bekend is, dat er geen of onvoldoende geld aanwezig is om (vervangende) spullen voor hun huis of kleding te kopen.

Hieronder leest u hoe het werkt.

1: Via Voedselbank

  1. U kunt zich via het briefje bij de Voedselbank melden bij de Non-Foodbank Delft.
  2. U geeft aan welke goederen u nodig heeft met eventueel maten en wensen.
  3. De medewerker van de Non-Foodbank Delft controleert of de goederen in voorraad zijn en maakt een afspraak met u voor het  bezorgen van de goederen.

2: Via hulpverleningsorganisaties

  1. Uw contactpersoon bij de hulpverleningsorganisatie meldt u aan bij de Non-foodbank;
  2. U geeft aan uw contactpersoon op welke goederen u nodig heeft, met eventueel maten en wensen.
  3. De hulpverleningsorganisatie neemt telefonisch of via email contact op met de Non-foodbank.
  4. De medewerker van de Non-Foodbank controleert of de goederen in voorraad zijn en maakt een afspraak met u voor het  bezorgen van de goederen.
  5. De medewerker van de Non-Foodbank geeft een terugkoppeling aan de hulpverleningsorganisatie of alles geleverd is.

STEUNT ONS!

U kunt het werk van de Non-Foodbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer:

NL67 ABNA 0620 3891 41

ten name van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken