Coronavirus- Covid-19 Protocol voor klanten en medewerkers van de NFB Beleid tot 1 september 2021

28 mei 2021

Coronavirus- Covid-19 Protocol voor klanten en medewerkers van de NFB Beleid tot 1 september 2021

Overwegende dat

 • De NFB een belangrijke schakel vormt in de ondersteuning van mensen in financiële nood in Delft en omstreken;
 • de 1,5 meter samenleving ook haar impact heeft op de werkzaamheden van de NFB;
 • het transport van goederen een zeer belangrijke schakel vormt in de werkzaamheden van de NFB;
 • onze relaties en medewerkers in meerderheid een hoog risicoprofiel hebben;
 • heldere afspraken richting onze vrijwilligers, cliënten en relaties van belang zijn om op een verantwoorde wijze te kunnen werken als NFB.
 • De overheid versoepelingen heeft ingevoerd in de samenleving;

Is besloten dat 

De intake-stop is opgeheven:

 • Er goederen worden opgehaald bij aanbieders;
 • en er kunnen weer goederen geleverd aan de loods van de NFB;
 • De NFB alleen onder strikte voorwaarden goederen aflevert: de NFB levert alleen goederen die in een duidelijke directe behoefte voorzien;
 • bij het werken, inladen en uitladen in het magazijn worden geen risico’s genomen en zijn indien nodig meerdere medewerkers aanwezig;
 • ter borging van de sociale afstand rijdt een medewerker van de NFB in principe alleen met 1 bijrijder in de gehuurde NFB bus. ;
 • de NFB levert de goederen af tot aan de deur van een woning. Bij een flat of appartementen complex in principe tot in de hal bij de lift.
 • cliënten zorgen in principe voor hulp bij het uitladen en in ontvangst nemen van de goederen. Indien dit niet lukt, laten ze dit van tevoren weten. Slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

Wij vragen van de medewerkers het volgende in acht te nemen

 • Vrijwilligers met gezondheidsklachten werden verzocht niet te komen evenals zij die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen en vrijwilligers die zich bezwaard voelden.
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht bij bezoek cliënten en evt. gebruik gelaatscherm.
 • 1,5 meter afstand houden van elkaar en van cliënt.
 • Regelmatig handen desinfecteren
 • Bezorging tot in de hal voor de lift en niet betreding van woningen voor het ophalen van goederen.
 • Werknemers blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is);
 • wanneer iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) blijft de medewerker thuis en komt pas weer naar het werk nadat het hele huishouden 14 dagen klachtenvrij is.
 • in alle gevallen informeren de medewerkers per mail of telefonisch de projectleider van de NFB. De projectleider informeert bij deze klachten de voorzitter van het RKSD.

Wij vragen onze cliënten het volgende in acht te nemen

 • Bij verkoudheidsklachten dan wel vanaf een temperatuur van 37,5 graden of andere mogelijk aan Corona gerelateerde klachten wordt de NFB hiervan in kennis gesteld en het afleveren van de goederen uitgesteld;
 • wanneer iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) worden er geen spullen geleverd tot na het moment dat het hele huishouden 14 dagen klachtenvrij is.