Over ons

Doel

Het doel van de Non-foodbank Delft  is het inzamelen en verstrekken van – in goede staat verkerende – roerende goederen uit het huishouden, zoals huisraad, witgoed, fietsen en meubels.

Hebt u dergelijke goederen, die u niet meer gebruikt of kent u mensen die deze over hebben, dan kunt u die inleveren bij de Non-foodbank, na telefonisch contact of emailcontact. Zo maakt u een ander weer bijzonder gelukkig.

Financiën

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken heeft geen inkomsten uit verkoop. Wij stellen onze goederen immers gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij zo laag mogelijk te houden. Wij werken uitsluitend met onbetaalde krachten en betalen niet voor onze roerende goederen. Wij hebben, anders dan giften, geen bronnen van inkomsten. Deze giften zijn bij lange na niet genoeg om alle operationele kosten, zoals huur en vervoerskosten te dekken. Wij hopen, dat u sponsor wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook bijzonder blij met een eenmalige gift.

U kunt het werk van de Non-Foodbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op:

rekeningnummer: NL67 ABNA 0620 3891 41

ten name van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken

ANBI-goedgekeurd

De RK Stichting Stadsdiaconaat Delft en omstreken is  door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn (onder voorwaarde) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling erf- en schenkbelasting en voor vermindering van de energiebelasting.

Uw gift wordt voor de volle 100% nuttig gebruikt door de Stichting Non-foodbank Delft.