Vrijwilligers

De doelstelling van de Non-foodbank wordt gerealiseerd door inzet van vrijwilligers. Zij stellen hun tijd, kennis en energie beschikbaar en streven daarbij geen eigen belangen na. Persoonlijke drijfveer voor velen is het zich dienstbaar opstellen voor hun naaste. Iedere medewerker/medewerkster wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet en respecteert die van anderen. De privacy van cliënten wordt gewaarborgd.

Heeft u belangstelling, stuur dan een e-mail met uw gegevens en wensen naar info@nonfoodbankdelft.nl of bel met  06-57887784.