Privacy 2

Privacybeleid Non-foodbank Delft

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties mogen alleen persoonsgegevens opslaan met toestemming van die persoon, de gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en niet aan anderen doorgegeven. Vakantiebank Delft gaat als volgt om met de contactgegevens die zij nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren:.

Contactgegevens vrijwilligers en samenwerkende organisaties

Non-foodbank Delft heeft de contactgegevens in bezit (zijnde: naam, adres, woonplaats, mail-adres en telefoonnummer) van haar eigen medewerkers, van vrijwilligers die  als chauffeur of als medebegeleider de Non-foodbank helpen.
Tevens hebben we de contactgegevens (zie hierboven) en van een klein netwerk van organisaties en contacten waarmee wij samenwerken om de door ons gegeven hulp te organiseren.
Bij elk van deze geregistreerden is toestemming gevraagd voor het bewaren en bijhouden van deze gegevens. Vanaf het moment dat de samenwerking voor de Non-foodbank stopt, worden de contactgegevens vernietigd.

Cliënten

Non-foodbank Delft ontvangt van Voedselbank Delft en via andere maatschappelijke organisaties die contact opnemen (via een contactformulier of via de mail) met de Non-foodbank, de gegevens die minimaal nodig zijn om de cliënten te benaderen die in aanmerking komen voor hulp via de Non-foodbank:

  • naam
  • gezinssamenstelling
  • bijzonderheden die van belang zijn om de cliënt de juiste wijze hulp te geven
  • telefoonnummer en/of e-mailadres

De gegevens van de cliënt die worden 3 jaar bewaard. Dit om het doel te bereiken dat een cliënt in principe niet overbedeeld wordt.

Met de inschrijving geven zij direct toestemming voor het vastleggen van de gegevens.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken gegevens die wij voor ons doel registreren niet aan derden.